Nyheter

Prosessanlegg i drift


Selv om noe gjenstår, og vi venter på bedre fasiliteter, er prosessanlegget for bio-brensel i Skeielia i full drift. Herfra server vi våre egne og kunders energisentraler.

Bergen Bioenergi vokser II


Bergen Bioenergi AS er blitt tildelt kontrakt for leveranser av biomasse (treflis til brensel) til Eviny Termo AS sine energisentraler på Tertnes videregående skole og Stend videregående skole.  Leveransene omfatter brensel for bioenergiproduksjon tilsvarende 2.8 MWh årlig.

Bergen Bioenergi vokser og ansetter


Spennende og variert stilling som sjåfør og operatør.

Lenke

Bergen Bioenergi vokser I


1 juli 2023 overtok Bergen Bioenergi AS en 6 000 kvm eiendom i Skeielia 5 i Fana. Eiendommen blir Bergen Bioenergi’s sentral for mottak og lagring av råstoff, og prosessanlegg for biomasse.

Bergens Tidende 8. februar 23