Hjem

TENKE NYTT?

Som bedfriftseier er du kanskje lei av usikkerheten knyttet til uforutsigbare og høye energipriser. Offentlig strømstøtte deles kun ut til enkelte bransjer. Vanlige bedrifter må eventuelt støtte seg til fastprisavtaler som fortsatt er dyre. Investering i energitiltak og alternative energikilder er kostbart og kan være vanskelig å gjennomføre.

Vi i Bergen Bioenergi AS er opptatt av å finne løsninger som gir forutsigbarhet for din bedrift. Vi kan tilby teknologier og forretningsmodeller utover kjøp av dyr energi gjennom de ordinære kraft-leverandørene.

Bergen Bioenergi AS sitt formål er å produsere og selge energi fra fornybare kilder.

Biomasse

Energi utvikles ved å benytte trevirke som normalt ville blitt kjørt til fyllinger, destruert eller på annen måte blitt dumpet i naturen. Trevirke hentes fra rydding langs veier, rydding av byggefelt og tomtearealer, felling av trær og opprydninger. Trevirket foredles ved oppflising (kverning) og tørking. Flisen brennes og gir energi i form av varmt vann som videre blir brukt til oppvarming av bygninger. Årlig leveranse av bioenergi fra anlegget vårt på Espehaugen tilsvarer i størrelsesorden 450 000 kWh
 

Solenergi

Bergen Bioenergi AS sine solcelleanlegg leverer fornybar energi i form av elektrisitet til bygninger. Bergen Bioenergi AS eier og drifter 2 solcelleanlegg. Anleggegene er beregnet å produsere rundt 200 000 kWh per år. 


Hydrogen

Bergen Bioenergi AS undersøker mulighetene for egenprodusert Hydrogen som drivstoff til tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner.


Energileveranse

Bergen Bioenergi AS selger per i dag energi til bedrifter tilknyttet Løvaas Eiendom sine kontor- og produksjonsbygg på Espehaugen og i Fyllingsdalen. til vesentlig reduserte priser.

Ta gjerne kontakt dersom noe av dette er av interesse.

Egenprosusert flis leveres til flisfyringsanlegget på Espehaugen

Bergens Tidende 8. februar 23