Hjem

TENKE NYTT?

Som bedfriftseier er du kanskje lei av usikkerheten knyttet til uforutsigbare og høye energipriser. Offentlig strømstøtte deles kun ut til enkelte bransjer. Vanlige bedrifter må eventuelt støtte seg til fastprisavtaler som fortsatt er dyre. Investering i energitiltak og alternative energikilder er kostbart og kan være vanskelig å gjennomføre.

Vi i Bergen Bioenergi AS er opptatt av å finne løsninger som gir forutsigbarhet for din bedrift. Vi kan tilby teknologier og forretningsmodeller utover kjøp av dyr energi gjennom de ordinære kraft-leverandørene.

Bergen Bioenergi AS sitt formål er å produsere og selge energi fra fornybare kilder.

Bioenergi

Bioenergi er en bærekraftig energikilde som utnytter organisk materiale, som trevirke, avfall og biomasse, til å generere varme, elektrisitet og drivstoff. Den reduserer avhengigheten av fossile brensler, reduserer klimautslipp og bidrar til en mer miljøvennlig energifremtid. Bioenergi spiller en viktig rolle i overgangen til en lavutslippsøkonomi.

Energileveranse

Bergen Bioenergi AS selger per i dag energi til bedrifter tilknyttet Løvaas Eiendom sine kontor- og produksjonsbygg på Espehaugen og i Fyllingsdalen til vesentlig reduserte priser. Årlig energiproduksjon tilsvarer rundt 450 000 kWh.

I tillegg leverer Bergen Bioenergi flis til brensel til andre energianlegg tilsvarende energiproduksjon på rundt 2,8 MWh.

Solenergi

Bergen Bioenergi AS sine solcelleanlegg leverer fornybar energi i form av elektrisitet til bygninger. Bergen Bioenergi AS eier og drifter 2 solcelleanlegg. Anleggene produserer rundt 200 000 kWh per år.

Hydrogen

Bergen Bioenergi AS undersøker mulighetene for egenprodusert Hydrogen som drivstoff til tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner.