Hjem

Velkommen til Bergen Bioenergi

Leverandør av fornybar energi

Bergen Bioenergi AS sitt formål er å produsere fornybar energi, hovedsakelig fra trevirke og sol.


Bioenergi utvikles ved å benytte trevirke som normalt ville blitt kjørt til fyllinger, destruert eller på annen måte blitt dumpet i naturen. Trevirke hentes fra rydding langs veier, rydding av byggefelt og tomtearealer, felling av trær og opprydninger.
Dette trevirket foredles ved tørking og flising. Flisen brennes og gir oppvarming av vann som videre blir brukt til oppvarming av bygninger.

Bergen Bioenergi AS sine flisfyringsanlegg leverer i dag fornybar energi til oppvarming av Løvaas Maskins kontor- og produksjonsbygg på Espehaugen og Løvaas Eiendoms lokaler i Fyllingsdalen. Bergen Bioenergi AS sitt flisfyringsanlegg på Espehaugen har per i dag overkapasitet på produsert energi. Det er et mål for Bergen Bioenergi AS å utnytte denne overskuddsenergien til produksjon av elektrisitet. Bergen Bioenergi AS ser også inn på mulighetene for egenprodusert Hydrogen som drivstoff til kjøretøy og anleggsmaskiner.


Bergen Bioenergi AS sine solcelleanlegg leverer fornybar energi i form av elektrisitet til bygninger. Bergen Bioenergi AS vil i løpet av høsten 2022 installere 346 solcellepaneler (665 m2) på taket til Løvaas Maskins hovedbygg. Anlegget er beregnet å produsere mer enn 100 000 kWh per år. Unngåtte CO2 utslipp beregnes til mer enn 43 000 kg/år

Bergen Bioenergi AS utforsker også muligheter innen produksjon av hydrogen via fornybar elektrisitet.

Egenprosusert flis leveres til flisfyringsanlegget på Espehaugen

Behov for våre tjenester?