Hjem

Bergen Bioenergi


Leverandør av fornybar energi

Formål

Bergen Bioenergi AS sitt formål er å produsere og selge energi fra fornybare kilder.


Biomasse

Energi utvikles ved å benytte trevirke som normalt ville blitt kjørt til fyllinger, destruert eller på annen måte blitt dumpet i naturen. Trevirke hentes fra rydding langs veier, rydding av byggefelt og tomtearealer, felling av trær og opprydninger. Trevirket foredles ved oppflising (kverning) og tørking. Flisen brennes og gir energi i form av varmt vann som videre blir brukt til oppvarming av bygninger. Årlig leveranse av bioenergi fra anlegget vårt på Espehaugen tilsvarer i størrelsesorden 450 000 kWh
 

Solenergi

Bergen Bioenergi AS sine solcelleanlegg leverer fornybar energi i form av elektrisitet til bygninger. Bergen Bioenergi AS eier og drifter 2 solcelleanlegg. Anleggegene er beregnet å produsere rundt 200 000 kWh per år. 


Hydrogen

Bergen Bioenergi AS undersøker mulighetene for egenprodusert Hydrogen som drivstoff til tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner.


Energileveranse

Bergen Bioenergi AS selger per i dag energi til bedrifter tilknyttet Løvaas Eiendom sine kontor- og produksjonsbygg på Espehaugen og i Fyllingsdalen. til vesentlig reduserte priser.

Ta gjerne kontakt dersom noe av dette er av interesse.

Egenprosusert flis leveres til flisfyringsanlegget på Espehaugen

Behov for våre tjenester?