Solenergi

Fornybar energi fra solceller


På takene til Løvaas Eiendom sine bygg på Espehaugen 54 og Espehaugen 58, eier og drifter Bergen Bioenergi AS to solcelleanlegg på henholdsvis 158 kWp og 99 kWp.


Anleggene forsyner byggene med elektrisitet til lys,  ventilasjon og lading av Løvaas Maskin AS sine mer enn 20 elektriske varebiler. 


Anlegget på Espehaugen 54 var ferdig intallert 23. desember 2022.

Produksjon startet 1. januar 2023


Installering av nytt solcelleanlegg