Solenergi

Fornybar energi fra solceller


På taket av Løvaas Naturstein AS sitt bygg på Espehaugen, har Bergen Bioenergi AS et 500 kvadratmeters solcelleanlegg.


Anlegget forsyner Løvaas Naturstein med elektrisitet til lys og ventilasjon. I tillegg blir bygget forsynt med fjernvarme fra Bergen Bioenergi's flisfyringsanlegg. En batteripakke mellomlagrer elektrisitet i perioder med høy produksjon og lavt forbruk, som kan anvendes i perioder med lav produksjon og høyt forbruk.


Bergen Bioenergi AS vil i løpet av høsten 2022 installere 346 solcellepaneler (665 m2) på taket til Løvaas Maskins hovedbygg. Anlegget er beregnet å produsere mer enn 93 000 kWh per år. Unngåtte CO2 utslipp beregnes til mer enn 43 000 kg/år

Bergen Bioenergi AS utforsker også muligheter innen produksjon av hydrogen via fornybar elektrisitet.