Solenergi

Fornybar energi fra solceller


På taket av Løvaas Naturstein AS sitt bygg på Espehaugen, har Bergen Bioenergi AS et 500 kvadratmeters solcelleanlegg.


Anlegget forsyner Løvaas Naturstein med elektrisitet til lys og ventilasjon. I tillegg blir bygget forsynt med fjernvarme fra Bergen Bioenergi's flisfyringsanlegg. En batteripakke mellomlagrer elektrisitet i perioder med høy produksjon og lavt forbruk, som kan anvendes i perioder med lav produksjon og høyt forbruk.





Bergen Bioenergi AS er i gang med å installere 376 x 425 W solcellepaneler (665 m2) på taket til Løvaas Maskins hovedbygg i Espehaugen 54. Anlegget er beregnet å produsere mer enn 100 000 kWh per år. Unngåtte CO2 utslipp beregnes til mer enn 43 000 kg/år




Installasjon av nytt solcelleanlegg, første dag