Solenergi

Fornybar energi fra solceller


Solceller produserer fornybar og klimavennlig energi som ikke forbruker andre ressurser enn sollys. Solceller kan redusere strømutgiftene ved å produsere egen strøm som kan brukes eller selges. Solceller har lang levetid og lave driftskostnader


På takene til Løvaas Eiendom Espehaugen AS og Espehugen 58 AS sine bygg, eier og drifter Bergen Bioenergi AS to solcelleanlegg på henholdsvis 158 kWp og 99 kWp.


Anleggene forsyner byggene med elektrisitet til lys,  ventilasjon og lading av Løvaas Maskin AS sine mer enn 20 elektriske varebiler. 

I fortsettelsen av installasjon av solceller i Espehaugen 54, har Bergen Bioenergi AS har besluttet å investere i en 80 kWh batteripakke fra ECO STOR, bestående av brukte Nissan Leaf batterier. Vi regner med besparelser ved å flate ut forbrukstopper som normalt er dyre og i tillegg produsere og lagre solenergi ved høye strømpriser,Installering av nytt solcelleanlegg

20. desember 2022

Alle 376 panelene på plass. Forventet oppstart av anlegget er 23. desember 2022.

6. desember 2022

Etter montering av festesytemer, er det nå klart for montering av de første solcellepanelene.

15. november 2022

Bergen Bioenergi AS er i gang med å installere solcellepaneler (665 m2) på taket til i Espehaugen 54.