Hjem

TENKE NYTT?

Oppdag den bærekraftige verden av bioenergi, en pålitelig fornybar energikilde for effektiv oppvarming av bygninger. Bioenergi utnytter biomasse for å skape biovarme, redusere klimaavtrykket og sikre forutsigbare energipriser. Med fokus på grønn innovasjon spiller bioenergi en viktig rolle i å bygge en klimavennlig fremtid. Velg bærekraft, velg bioenergi!

Bergen Bioenergi AS fokuserer på å levere forutsigbare energiløsninger til din bedrift. Vi tilbyr innovative teknologier og skreddersydde forretningsmodeller som går utover konvensjonelle kraftleverandører, slik at din bedrift får stabilitet og pålitelighet i energiforsyningen.

"Bergen Bioenergi AS har som mål å produsere og tilby energi fra bærekraftige energikilder."

Bioenergi: En Bærekraftig Energikilde

Bioenergi representerer en bærekraftig energiløsning ved å utnytte organisk materiale som trevirke, avfall og biomasse til å produsere varme, elektrisitet og drivstoff. Den reduserer avhengigheten av fossile brensler, kutter klimautslipp og fremmer en miljøvennlig energifremtid. Bioenergi spiller en avgjørende rolle i overgangen til en lavutslippsøkonomi

Energileveranse fra Bergen Bioenergi AS

Bergen Bioenergi AS tilbyr i dag energileveranse til bedrifter som inkluderer kontor- og produksjonsbygg, til stabile og betydelig reduserte priser. Årlig energiproduksjon og leveranser av flisbrensel til andre bioenergi-produsenter tilsvarer en samlet energiproduksjon på om lag 3,3 MWh.

Solenergi fra Bergen Bioenergi AS

Bergen Bioenergi AS tilbyr fornybar elektrisitet gjennom sine solcelleanlegg som gir energi til bygninger. Selskapet eier og driver 2 solcelleanlegg, med en årlig produksjon på omkring 200 000 kWh."

Hydrogen

Bergen Bioenergi AS undersøker mulighetene for egenprodusert Hydrogen som drivstoff til tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner.