Hjem

BERGEN BIOENERGI AS

Velkommen til Bergen Bioenergi

Utvikler energi av trevirke

Bergen Bioenergi AS

Bergen Bioenergi AS sitt formål er å utvikle energi av trevirke. Dette ved å benytte trevirke som normalt vi bli kjørt til fyllinger eller på annen måt blir dumpet i naturen. Trevirke fra rydding langs veier, rydding av byggefelt og tomtearealer, felling av trær og opprydninger.

 

Dette trevirket foredles ved tørking og filsing. Brennes og gir oppvarming av vann som igjen brukestil oppvarming.

 

Leveranse av flis til andre forbrenningsanlegg.

 

Behov for våre tjenester?

Alle rettigheter reservert Bergen Bioenergi AS