Fra varme til strøm

Fra varme til elektrisitet


Det er et ønske fra Bergen Bioenergi AS å kunne nyttegjøre overskuddsenergi i form av varme til å produsere elektrisitet. Det finnes i dag allerede flere teknologier som brukes nettopp til dette. Utfordringen vi møter er at overskuddsenergien vi har tilgjengelig er varmt vann på ca. 85 grader C. Dette begrenser våre muligheter betraktelig. 


De to største hindrene vi møter er følgende:


  1. Lav temperatur og følgende lite tilgjengelig energioverskudd. De fleste teknologier krever temperaturer på mer enn 150 grader C.
  2. Skalering av anlegg. Fleste kommersielle leverandører opererer i middel- og storskala segmentet, og møter ikke Bergen Bioenergi AS sine behov.ORC (Organic Rankine Cycle)


Bergen Bioenergi AS undersøker for tiden muligheten for å kunne benytte seg av såkalt lav-temperatur ORC-teknologi. Prinsippet for ORC-systemene er å benytte organsike væsker med lavt kokepunkt som arbeidsmedium. Vasken varmes og fordamper til gass, som igjen driver en gassturbin or genererer elektrisitet.


Idéen blir da å bruke varmt vann / overskuddsenergi fra vårt flisfyringsanlegg som varmekilde til ORC-prosessen, og produsere fornybar elektrisitet.